Ga_Con_No1
Ma mới
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 23rd, 2009, 5:01 pm
Last active June 24th, 2009, 12:22 pm
Total posts 29 Search user’s posts
(0.19% of all posts / 0.01 posts per day)