Mr.Nguyen.A4
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 22nd, 2009, 11:40 am
Last active May 27th, 2009, 7:09 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)