huong_suju
Ma mới
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined 2:00 PM - Apr 27, 2009
Last active 1:15 AM - Dec 30, 2009
Total posts 29 Search user’s posts
(0.19% of all posts / 0.01 posts per day)

Signature

PHIDỘIDỘIBOOM

Phi ?ộ tr?ởng