Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 21st, 2009, 6:23 am
Last active May 23rd, 2009, 5:51 am
Total posts 2 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

Con G?i chỉ l? ph? du
Thầy U mới l? tất cả..