Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 21st, 2009, 12:25 am
Last active July 17th, 2010, 10:02 am
Total posts 16 Search user’s posts
(0.10% of all posts / 0.00 posts per day)