Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 20th, 2009, 9:32 am
Last active June 27th, 2009, 9:43 am
Total posts 2 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

*?????o(?`?.?-:?:-[__Alone - Hội__]-:?:-?.???)o?????* 11b10:* Ngoan hiền
[/HTML]<a href="http://s270.photobucket.com/albums/jj12 ... Anh028.jpg" target="_blank"><img src="http://i270.photobucket.com/albums/jj12 ... Anh028.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
[HTML]<a href="http://s270.photobucket.com/albums/jj12 ... Anh019.jpg" target="_blank"><img src="http://i270.photobucket.com/albums/jj12 ... Anh019.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>