Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 18th, 2009, 4:13 pm
Last active May 29th, 2009, 3:02 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)