Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 15th, 2009, 4:04 pm
Last active May 28th, 2009, 4:21 pm
Total posts 8 Search user’s posts
(0.05% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

|?)ŎђĢ_?ЉŊģ_?Ħ?№_??? & Mŷ_H??Ω * /?Φ.