Renge
La liếm tốt
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 4 Feb 1993
Groups
Joined May 15th, 2009, 2:53 pm
Last active September 22nd, 2009, 5:14 am
Total posts 230 Search user’s posts
(1.49% of all posts / 0.07 posts per day)

Signature

"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."