nghja_chrjs
La liếm tốt
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 7 Mar 1993
Groups
Joined April 27th, 2009, 1:43 am
Last active August 13th, 2012, 9:37 am
Total posts 202 Search user’s posts
(1.31% of all posts / 0.06 posts per day)

Signature

đời l? bể khổ....m? ch?ng sinh lại k biết bơi....amen :))