Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 14th, 2009, 12:20 pm
Last active May 24th, 2009, 2:03 am
Total posts 9 Search user’s posts
(0.06% of all posts / 0.00 posts per day)