tiểu nhị của b
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined 10:52 AM - May 13, 2009
Last active 10:05 AM - May 18, 2009
Total posts 4 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)