xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Yahoo! screen name Pe0rhi152@yahoo.com.vn
Location C?c ch? muốn biết để l?m g?, thịt anh ? :))
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Còn lâu ta mới nói nhớ >:P
birthday 21 Jul 1993
Groups
Joined April 23rd, 2009, 1:10 am
Last active March 18th, 2017, 3:01 pm
Total posts 599 Search user’s posts
(3.89% of all posts / 0.18 posts per day)

Signature

M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em