Moderators: Bo.kute9x, ssl0v3, fergusinh_a4, ngokxit.s2

Mem mới ạ :)

nhung.tyn2010
Th?nh Vi?n
Joined: August 15th, 2010, 1:59 pm

August 15th, 2010, 2:16 pm #1

chào tất mọi ngýời :) e thành viên mới
Like
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

August 15th, 2010, 2:22 pm #2

Ảnh đâu em
ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

August 15th, 2010, 4:02 pm #3

từ từ rồi em í pose ảnh, a làm gì mà .. b-(
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Like
Share

nhung.tyn2010
Th?nh Vi?n
Joined: August 15th, 2010, 1:59 pm

August 16th, 2010, 12:39 am #4

Sắp có anh ạ =)):))
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

August 16th, 2010, 7:46 am #5

nhanh nào em ơi, hehee :))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Like
Share


xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

August 16th, 2010, 12:26 pm #7

ng` quen , ng` quen :))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Like
Share

nhung.tyn2010
Th?nh Vi?n
Joined: August 15th, 2010, 1:59 pm

August 16th, 2010, 12:28 pm #8

e đã b' mặt a đâu mà ng qen cơ chứ
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

August 16th, 2010, 12:33 pm #9

a b' mặt e là đc r`
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Like
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

August 16th, 2010, 1:05 pm #10

Sao a ko thấy gì cả :( :( :(
ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Like
Share