my xih
C? m?u mặt :)
Joined: April 26th, 2009, 1:30 pm

May 6th, 2009, 3:56 pm #31

sang a2 phá đê =)) t đi vs
My xih.......
Quote
Like
Share

Jin_b4bY
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 3:04 am

May 7th, 2009, 1:07 am #32

@BOF: kứ kéo sang đấy b-). Bảo 17 thèn kon zaj thèn nào muốn zữ em pa thỳ sag uýnh nhau với Jin này :))
e hèm, bạn nào fá a2 kủa tớ thỳ kứ kẩn thận b-(
Tr?i tim chỉ l?m những g? n? nghĩ rằng n? cần phải l?m.
Khi n?o n? thật sự muốn loạn nhịp, n? sẽ loạn nhịp.
Chiều chuộng tr?i tim l? điều kh?n ngoan để n? kh?ng bị tổn thương.
D? ? tr? c?n vướng bận, h?y tạm để tr?i tim điều khiển.
Nh?t l? khi tim m?nh im tiếng, c? thể l?m j` ngo?i việc cứ để n? im tiếng...

Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

May 7th, 2009, 1:21 am #33

BOF k lôi ðc. Chỉ có admin kếo. Kheo PA mới sag thôy. Jin gọi admin ði nhé :))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

Mr.Vic
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 2:56 pm

May 7th, 2009, 5:04 am #34

oi zoi` cac' bac noi chuyen ma khjep the....e xjn rut ra 1y kjen the ne`...
cac mem or cac mod or cac'....admin <<
sang A6 choi na, lop e se lun tjp don' tan tjnh va chu dao'
tu A> Z moi nhu cau cua? ca'c ban se dc lop t0*' dap ung' nhjet tjnh tu` moi. vjc. nhu an uong' den>>>......v.v... tu A> z ma` hok thju thu j ka? hehe
WELCOME TO A6... <<<The ne cho nhanh cac bac cu tranh luan maj trog pic ne nghe hok on? hj`h`j :((
..............one life............one dream..........
........one happiness....one love......^@^!!............
Quote
Like
Share

Joined: May 13th, 2009, 2:17 am

May 13th, 2009, 2:22 am #35

eoUuuu.......
Quote
Like
Share

Joined: May 13th, 2009, 2:17 am

May 13th, 2009, 2:25 am #36

eooUuuu...4zUm lO*p" mjn` ngheO` nAn` qA"
Quote
Like
Share

nhokmxxm_kut3
Th?nh Vi?n
Joined: April 29th, 2009, 1:42 pm

May 15th, 2009, 2:00 am #37

á ...nhok biết Luca và Jin r` nhá hy hy`

H?n th&#7853;t ch&#7853;m... c?&#7901;i th&#7853;t t??i... y?u th&#7853;t ch?n th?nh...v?... THA TH&#7912; TH&#7852;T NHANH...^^
Quote
Like
Share

Jin_b4bY
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 3:04 am

May 15th, 2009, 2:41 am #38

nhoxbum là đứa nào dzạ
Tr?i tim ch&#7881; l?m nh&#7919;ng g? n? ngh&#297; r&#7857;ng n? c&#7847;n ph&#7843;i l?m.
Khi n?o n? th&#7853;t s&#7921; mu&#7889;n lo&#7841;n nh&#7883;p, n? s&#7869; lo&#7841;n nh&#7883;p.
Chi&#7873;u chu&#7897;ng tr?i tim l? &#273;i&#7873;u kh?n ngoan &#273;&#7875; n? kh?ng b&#7883; t&#7893;n th&#432;&#417;ng.
D? ? tr? c?n v&#432;&#7899;ng b&#7853;n, h?y t&#7841;m &#273;&#7875; tr?i tim &#273;i&#7873;u khi&#7875;n.
Nh?t l? khi tim m?nh im ti&#7871;ng, c? th&#7875; l?m j` ngo?i vi&#7879;c c&#7913; &#273;&#7875; n? im ti&#7871;ng...

Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

May 15th, 2009, 2:47 am #39

vicXZ-A6 wrote: oi zoi` cac' bac noi chuyen ma khjep the....e xjn rut ra 1y kjen the ne`...
cac mem hoặc cac mod hoặc cac'....admin <<
sang A6 choi na, lop e se lun tjp don' tan tjnh va chu dao'
tu A> Z moi nhu cau cua? ca'c ban se dc lop t0*' dap ung' nhjet tjnh tu` moi. vjc. nhu an uong' den>>>......v.v... tu A> z ma` hok thju thu j ka? hehe
WELCOME TO A6... <<<The ne cho nhanh cac bac cu tranh luan maj trog pic ne nghe hok on? hj`h`j :((
thế ăn uống, vui chơi, đập phá có phải trả tiền ko bạn Vic???
Quote
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 18th, 2009, 3:42 am #40

k phại trạ tiền k mời kúg sag :))
mà có khi ðuổi kugz k ðy ðâu :)) :">
Ta l? b&#7841;k k&#7889;t tynh :"> :))
Quote
Like
Share