Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 17th, 2009, 4:49 pm #31

mà tại sao lại gọi là Nam công chúa thế ;))
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 18th, 2009, 4:34 pm #32

Biệt danh từ hôi lớp 4 của nó ai bít dc hehe hình như do cô giáo dạy hồi đấy đặt
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 19th, 2009, 1:42 am #33

uồy côg chúa! :))
xăg pha nhớt trời ơi ;;)
phát hiện lý thú
tyn jật gân =))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

ninja
C? t?n tu?i
Joined: April 26th, 2009, 2:16 pm

May 19th, 2009, 5:15 am #34

vote này như nào ah ????????
để em làm cho lớp em ý mà :)) :))
Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 19th, 2009, 8:25 am #35

Het han. dang ki oi` chi con han. vote thoi hehe thoi vote cho lop anh nhiet tinh dj ;))
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 19th, 2009, 2:53 pm #36

ớ k đc gọi anh Nam là xăng pha nhớt nhớ :))


ai đó đi cướp đôi mắt anh Nam về cho Renge đê
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 19th, 2009, 3:30 pm #37

Da~ man the' hiz >.....................<
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

ninja
C? t?n tu?i
Joined: April 26th, 2009, 2:16 pm

May 19th, 2009, 3:46 pm #38

thế ạh thế vote như nào ah?????
tuy em chậm hiểu nhg đã nói thì sẽ hiểu kekek :))
chẳng hiểu mình nói ji nữa b-( b-( b-(
Quote
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 19th, 2009, 4:54 pm #39

sao lại bảo mềnh dã manbạn ninja nói buồn cười thế :))
"...ng&#432;&#7901;i y?u nh&#7887; b? tay c&#7847;m ? b? nh&#7887;
ti&#7871;ng c&#432;&#7901;i em l?m &#7845;m c&#417;n m&#432;a ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng k&#7871;t th?c
b?i ca n?y kh?ng k&#7871;t th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cu&#7889;i h?t b&#7903;i thi?n th&#7847;n...."
Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 19th, 2009, 5:32 pm #40

O thi anh huong dan chi tiet the roi con ji nua >"<
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share