Moderators: Bo.kute9x, ssl0v3, fergusinh_a4, ngokxit.s2

ily102
Th?nh Vi?n
Joined: October 5th, 2010, 4:40 pm

October 5th, 2010, 4:50 pm #11

aNk nầy ở NX :)) =p~
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

October 6th, 2010, 8:21 am #12

lại kòn bít nhà nữa. anh ui khủng bố đêy/
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

ily102
Th?nh Vi?n
Joined: October 5th, 2010, 4:40 pm

October 6th, 2010, 12:03 pm #13

cuti_205 wrote:lại kòn bít nhà nữa. anh ui khủng bố đêy/
ặc ai giám khủng bố chứ. Cùng làng nên b'' thôi mà ^:)^~
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

October 6th, 2010, 2:34 pm #14

uh
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

Vic
Joined: September 25th, 2010, 6:21 am

November 21st, 2010, 1:58 pm #15

thía. e biết a nữa cơ ak. sao a ko bít em. e ở đoạn nào. sao a ko biy nhi
Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

July 24th, 2011, 11:55 am #16

k tán gái =))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share