Hoi Trai 2009

chinhmk
Ma mới
Joined: July 4th, 2009, 1:05 pm

July 25th, 2009, 2:37 pm #1

Ch?nh ?ẹp zai
Quote
Like
Share

chinhmk
Ma mới
Joined: July 4th, 2009, 1:05 pm

July 25th, 2009, 2:47 pm #2

Ch?nh ?ẹp zai
Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

July 27th, 2009, 1:33 am #3

Này thì áo dài hum ý hay sa0 ý :))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

July 27th, 2009, 1:35 am #4

Chán admin quá
Áo dài hôm cắm trại đâu
Đấy là sau Tết thì phải
Quote
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

July 27th, 2009, 5:09 am #5

nói chung là of trường mình :T :)>-
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

July 28th, 2009, 12:24 am #6

thầy up nhìu ảnh # lên nữa nhá,iêu thầy lắm :* :* :* :* :* :* :* :* :*
I GONNA BE A BAD BOY
Quote
Like
Share

chinhmk
Ma mới
Joined: July 4th, 2009, 1:05 pm

August 1st, 2009, 3:25 pm #7


Ch?nh ?ẹp zai
Quote
Like
Share

chinhmk
Ma mới
Joined: July 4th, 2009, 1:05 pm

August 1st, 2009, 4:09 pm #8

Ch?nh ?ẹp zai
Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

August 2nd, 2009, 5:05 am #9

Clip kìa pà con ;;)
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

August 2nd, 2009, 5:52 am #10

Kái clip sao thầy k quay khu bên kia nhỷ :))
Trại lớp mình rõ đẹp :">
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share