Deleted User
Deleted User

August 2nd, 2009, 8:50 am #11

lớp em ở khu này cũng ko ðýợc lên
:( :( :(
Quote
Share

chinhmk
Ma mới
Joined: July 4th, 2009, 1:05 pm

August 2nd, 2009, 10:30 am #12

Ch?nh ?ẹp zai
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 2nd, 2009, 11:05 am #13

đêy mun kũg dú vs nhé ! thềy k up ảnh lớp em ! em tự túk :>
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 2nd, 2009, 11:06 am #14

k být up :(( úp sau =))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

August 2nd, 2009, 12:07 pm #15

em cũng ko biết up
mà lớp em làm gì có ảnh mà up :( :( :(
Quote
Share

fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Joined: April 29th, 2009, 2:17 pm

August 3rd, 2009, 2:36 pm #16

3 thèng ku lớp mình lon ton chạy đi chơy :)) :))
Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

August 31st, 2009, 2:56 am #17

hõ, 3 thằng ku
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share

fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Joined: April 29th, 2009, 2:17 pm

September 11th, 2009, 3:47 pm #18

đúg mà
1
2
3
kìa kìa
đấy thấy chửa
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

November 28th, 2009, 4:21 pm #19

Lớp mìg nhất :">
=))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share