mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 15th, 2009, 11:18 am #11

hết việk thật mà! ngó ngó ngó hớ hớ =))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 15th, 2009, 11:23 am #12

:))
Bôi thế mà cũng sang ðc trang 2, chịu thật :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 15th, 2009, 11:58 am #13

bôi tiếp cho nó sag trang 3 ðê =))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 15th, 2009, 12:02 pm #14

Còn chán :))
Thôi 2pic chán quá =))
Giốg cái chatroom :B
Lượn đêy :">
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

May 15th, 2009, 12:18 pm #15

Ngó Ngó=====>Pó tay. b-( Ngó lắm lác ðấy mấy chị b-(
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 15th, 2009, 12:46 pm #16

k ngó vào ðêy làm ry :((
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

May 17th, 2009, 4:20 am #17

Close 2pic :|
Nhảm hết chỗ nói, những box thế này chỉ ðể bàn học tập thui naz' .
b-(
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Like
Share