ninja
C? t?n tu?i
Joined: April 26th, 2009, 2:16 pm

May 14th, 2009, 1:10 pm #31

vào baamboo mà tìm lại chị ạh
nó cũng lấy từ trên youtube
đg link ko bị sao cả
Quote
Like
Share

mr.zjzu
Ma mới
Joined: May 15th, 2009, 5:05 pm

May 15th, 2009, 5:17 pm #32

Xjnh bao' Danh: Haj? zjzu 12a4>:) ,
The? Loai.: BBoy\:d/
mia. cai' thang` lo^ng mo^m` nho*' tao da^y':-l
Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 15th, 2009, 5:24 pm #33

mr.zjzu wrote: Xjnh bao' Danh: Haj? zjzu 12a4>:) ,
The? Loai.: BBoy\:d/
mia. cai' thang` lo^ng mo^m` nho*' tao da^y':-l
Sua laj thang Hai? chim ku de haha
BBoy ji loai may ga` ....haha
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

mr.zjzu
Ma mới
Joined: May 15th, 2009, 5:05 pm

May 16th, 2009, 7:50 am #34

Ho*n mAy` =)):)) Thang Tong Teo=))
Quote
Like
Share

DreiiKam
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 1:24 pm

May 16th, 2009, 9:34 am #35

mr.zjzu wrote: Ho*n mAy` =)):)) Thang Tong Teo=))
e thấy a vs cả ông í cũng chả khác nhau mấy ðâu mà chê nhau
NARUTO

'n KAM
Quote
Like
Share

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

May 16th, 2009, 10:28 am #36

thường thì những ng như nhau
lại da xoáy nhau mà
thông cảm đi Kam ơi
:)) :)) :))
Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 16th, 2009, 2:17 pm #37

DreiiKam wrote:
mr.zjzu wrote: Ho*n mAy` =)):)) Thang Tong Teo=))
e thấy a vs cả ông í cũng chả khác nhau mấy ðâu mà chê nhau
Con` ho*n dao ko chap ; =))
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 16th, 2009, 2:33 pm #38

Dám bảo a Kam ðao b-(
:))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 16th, 2009, 2:35 pm #39

Ro~ rang` o thi ng ta bao la calmdown ma ;))....
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 16th, 2009, 3:38 pm #40

=]
Ùh nhỉ
Thôi ðc, duyệt :))
Kam ðao...... =))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share