Moderator: fergusinh_a4

Happybirthday Soiden2210

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

October 21st, 2009, 5:16 pm #1

@@Chuc'______U_______Sn vuj ve_____hanh phuc_____@@ :-"
<^_^>ADMIN: Y?u c&#7847;u ?&#7875; ch&#7919; k? nh&#7887; nh&#7887; th?i
Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

October 21st, 2009, 11:02 pm #2

cmsn :D Happy :)
M?y tr&#7885;n ki&#7871;p s&#7869; chung t?nh v&#7899;i gi?
Ch&#7885;n t?nh anh s&#7869; ch&#7881; c? m?nh em
N&#7871;u xa em anh s&#7869; bu&#7891;n m?i m?i
C? bao gi&#7901; em ngh&#297; th&#7871; kh?ng em

Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

October 21st, 2009, 11:46 pm #3

chúc anh sói ngày càng ðen (chẳng biết anh là ai cả :T :T :T )
sinh nhật vui vẻ nhoé :-" :-" :-"
Quote
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

October 22nd, 2009, 8:31 am #4

Hôm sn mình thì đéo thằng nào them chúc vlz _ _"
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

October 22nd, 2009, 2:47 pm #5


Cn này vào nhà Sói đập phá :)) :)) :))
&#7842;NH THU&#7902; B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: &#7842;nh to qu? resize l&#7841;i &#273;i
Quote
Like
Share