Happy Birthday To Yun.ken

Hãy cùng viết những lời chúc tốt đẹp nhất cho thành viên của mình trên diễn đàn này .

Moderator: fergusinh_a4

Happy Birthday To Yun.ken

Deleted User
Deleted User

September 13th, 2009, 5:24 am #1

Hình như đây là anh (chị) học lớp 12 thì phải
Chúc sếp sinh nhật vui vè, học tập thật là tốt tốt vào
Quote
Share