Moderator: fergusinh_a4

Happy Birthday To Fuongdung_cheerful

Deleted User
Deleted User

October 8th, 2009, 11:21 am #1

Chúc bạn Phýõng Dung sn vui vẻ
Thấy ngày nào cũng ðá cầu cũng mấy chị 11b10, chắc khoẻ lắm nên thôi ko chúc khoẻ mạnh ðâu
Chúc học giỏi và ngày càng ðáng yêu hõn
Quote
Share

nghja_chrjs
La liếm tốt
Joined: April 27th, 2009, 1:43 am

October 8th, 2009, 1:40 pm #2

oài thì ra hnay sn bạn D hả???hjhj ngày nào đi học chiều cũng thấy đá cầu kinh lắm, nhìn ng bé vậy thôi nhưng khoẻ lắm...uh chúc sn vui vẻ, học giỏi...còn j k nhỉ??àh đáng yêu
đời l? bể khổ....m? ch?ng sinh lại k biết bơi....amen :))
Quote
Like
Share

fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Joined: April 29th, 2009, 2:17 pm

October 9th, 2009, 3:48 pm #3

hề hề
ngồi học nhiều lúc buồn ngủ qá thế là ra ðá cầu cho ðỡ chán
tớ khỏe cũg bt thôy mà, ðùa
thanks các bạn nhều nhều nhều

Mờk sao An biết sn tớ ðếy?

Quote
Like
Share

fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Joined: April 29th, 2009, 2:17 pm

October 9th, 2009, 3:48 pm #4

thanks nhiều nhá
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

October 10th, 2009, 12:01 am #5

tớ hàng khủng mờ
thấy ở 4rum ý
chỗ hnay là sinh nhật ai ý
Quote
Share