Moderator: fergusinh_a4

Happy B'Day Ku Luân ~

Joined: August 7th, 2009, 1:16 pm

July 21st, 2010, 11:07 am #1

Happy Bday ku Luân nhà ta nhé
(Vì hôm nay là sn em Luân nên mình xưng hô cũng phải lịch sự một tí chứ nhề )
Chúc "em yêu" ngày càng đẹp dzai, học giỏi , cầu gì được nấy nhé . Năm nay đã lên lớp 12 rồi thì phải cố gắng học hành chăm chỉ nhé.
From Kam w love
Happiness comes when we don't think of it
Quote
Like
Share