Hàng về!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

September 9th, 2010, 8:45 am #1


Từ trái qua : Sinh 11a4, Hoa Bo 11a4, My 11b12, bạn của adm và An, An Tròn 12b11, Hà Ly 12b12, Mun xì-tin adm forum , xuất chuồng r` =))


từ phải qa : My 11b12, An Tròn 12b11, Mun xì-tin, bạn của An và adm, Luân 12b11

2 cái dưới tương tự nên k nói nữa
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

September 9th, 2010, 8:49 am #2

:)), nhìn xấu hổ quá
=))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: March 4th, 2010, 11:27 pm

September 9th, 2010, 10:42 am #3

Cũng hay
Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

September 9th, 2010, 12:14 pm #4

ai nhìn đzai hơn :> =))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

September 9th, 2010, 12:15 pm #5

Đẹp ;)
ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Quote
Like
Share

Bo.kute9x
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: August 9th, 2009, 6:13 am

September 9th, 2010, 12:37 pm #6

ôi nhìn mình như con hâm :((:((
http://vn.360plus.yahoo.com/Billy-Bo
1 con đường vốn hok thể đi sao vẫn cứ ngoan cố m? đi cho l?ng n?y rướm m?u?
[Phải đi chứ]
...... phải đi để bik ph?a sau hạnh ph?c c?n c? nỗi đau
.........phải đi để bik ph?a sau nụ cười c?n c? nước mắt
...........phải đi để bik ph?a sau sự hiện diện của 1 ng` c?n c? sự ra đi
..............phải đi để bik sau t?nh iu l? ch?c ph?c
.................phải đi để bik rồi l?ng ng` c?n c? thể bạc bẻo đến đ?u
....................cũng như phải đi để bik c? những ng` trong t?nh iu lu?n ko ngừng chờ đợi
nhưng ko phải chờ đợi ng?y ai đ? c? thể iu họ m? chờ ng?y họ c? thể ngừng iu ai đ?

Đ?i khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...

Đ?i khi ... con người ta cần bu?ng tay ... cần cho đi để rồi c? nhiều hơn ...

Đ?i khi ... con người ta cần kh?c ... kh?c thật lớn để rồi lại cười thật to ...

Đ?i khi ... con người ta cần 1 m?nh ... 1 m?nh để biết c? nhau l? quan trọng như thế n?o ...
Quote
Like
Share

Ga_Julyly
C? t?n tu?i
Joined: July 30th, 2010, 2:23 pm

September 9th, 2010, 1:23 pm #7

chị kia là ng iêu anh adm ah?
======>>>>>>>Ga` Julyly <<<<<<<=======
____________Co' khi na`o tre^n &#273;u*o*`ng &#273;o*`i ta^'p na^.p__________
_________________________Ta vo^ ti`nh su't pha?i bi.ch kim cu*o*ng_________________________
Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

September 9th, 2010, 4:27 pm #8

xinh k em :">
M?y tr&#7885;n ki&#7871;p s&#7869; chung t?nh v&#7899;i gi?
Ch&#7885;n t?nh anh s&#7869; ch&#7881; c? m?nh em
N&#7871;u xa em anh s&#7869; bu&#7891;n m?i m?i
C? bao gi&#7901; em ngh&#297; th&#7871; kh?ng em

Quote
Like
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

September 9th, 2010, 4:53 pm #9

Trăng hoa vl =)))))))))
&#7842;NH THU&#7902; B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: &#7842;nh to qu? resize l&#7841;i &#273;i
Quote
Like
Share

luv_b12
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 5th, 2009, 12:47 am

September 10th, 2010, 1:21 am #10

ôi,vãi thật.nhìn mình ngu vãi...
&#272;&#7915;ng t&#7921; h?o v? m?nh Ngh?o m? h&#7885;c Gi&#7887;i, h?y t&#7921; h&#7887;i sao m?nh Gi&#7887;i m? v&#7851;n Ngh?o.
&#272;&#7915;ng t&#7921; ti v? m?nh Gi?u m? h&#7885;c "r&#7889;t", h?y t&#7921; tin v? m?nh "r&#7889;t" m? v&#7851;n Gi?u
Quote
Like
Share