Moderator: Vic

học tốt Eng ^^! .Vic

Vic
Joined: September 25th, 2010, 6:21 am

September 26th, 2010, 6:46 am #1

thấy chj Min lập topic xog ma co/ e hỏi chẳng rep lại gì cả.a
Tình hình là t cũng bắt đầu thích Eng (mặc dù ở trên lớp...hỏi Lulu biết thêm chi tiết )
ai có thắc mắc gì về ngữ pháp thì hỏi tớ ná. t sẻ giúp các bạn làm trắc ngịm Eng. còn về phần giao tiếp, chuyên sâu thj hỏi chị Min na/
Quote
Like
Share


cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 29th, 2010, 2:36 pm #3

hay
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

tatara
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 21st, 2010, 3:07 pm

September 30th, 2010, 12:15 am #4

kái j` kũng kêu "hay"
Ai đ? đ? từng n?i: chưa cần đến 3 gi?y để n?i vớii bạn rằng "m?nh y?u bạn " chưa đến 3 ph?t để giải th?ch c?u n?i ấy, chưa đến 3 ng?y để cảm nhận được ? nghĩa của n? , nhưng để chứng minh c?u n?i đơn giản ấy th? cả cuộc đời vẫn l? chưa đủ

Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một ph?t th? bạn đ? c? thể cảm thấy th?ch một người. Một giờ để m? thương một người. Một ng?y để m? y?u một người. Nhưng m? bạn sẽ mất cả đời để qu?n một người...

Ch?nh v? thế mong bạn đừng bao giờ đi y?u một người chỉ v? bề ngo?i diện mạo đẹp đẽ của họ tại v? c?i đẹp đ? rất dễ bị phai t?n

Quote
Like
Share

missyou9x
La liếm tốt
Joined: August 20th, 2010, 2:15 am

September 30th, 2010, 12:54 am #5

thang nay benh
Quote
Like
Share

Vic
Joined: September 25th, 2010, 6:21 am

September 30th, 2010, 8:51 am #6

đúng thật là hơi bênh fr trg mình k sôi động lắm nhỉ. admin đâu rrooif
Quote
Like
Share