Moderator: Vic

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

August 23rd, 2010, 10:10 am #11

em thật là có lòng thương ng` bao la đấy MY ạ =))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

luv_b12
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 5th, 2009, 12:47 am

August 23rd, 2010, 1:56 pm #12

Ôi...khen em thì có mà khen cả ngày chị Ly ạ
Đừng tự h?o v? m?nh Ngh?o m? học Giỏi, h?y tự hỏi sao m?nh Giỏi m? vẫn Ngh?o.
Đừng tự ti v? m?nh Gi?u m? học "rốt", h?y tự tin v? m?nh "rốt" m? vẫn Gi?u
Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

August 24th, 2010, 1:53 am #13

chị khen đểu thôi, chứ ai mà đc chị khen thật lòng thì phải tốt phước lắm đấy =))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

luv_b12
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 5th, 2009, 12:47 am

August 24th, 2010, 5:02 am #14

Mà sao chả thấy c Min vào trả lời nhỉ?Ôi 3 hồn 7 vía c Min õi...
Đừng tự h?o v? m?nh Ngh?o m? học Giỏi, h?y tự hỏi sao m?nh Giỏi m? vẫn Ngh?o.
Đừng tự ti v? m?nh Gi?u m? học "rốt", h?y tự tin v? m?nh "rốt" m? vẫn Gi?u
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

August 24th, 2010, 2:54 pm #15

Mệnh đề quan hệ là cái gì ?
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

August 24th, 2010, 2:55 pm #16

=))
Post bài ý
Chứ lí thuyết chị ko biết cái gì đâu
Cô Nga cứ muốn phạt gì chị là toàn gọi lên bảng hỏi lí thuyết hự hự
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Vic
Joined: September 25th, 2010, 6:21 am

September 26th, 2010, 7:28 am #17

luv_b12 sang bên pic a ná. a jai dap cho
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

November 7th, 2010, 3:48 pm #18

Nãy thấy e Vic kêu các e post bài hỏi thăm nhiều quá mà chị Min ko trả lời, hốt hoảng chạy vào thì chả thấy ai hỏi :))
Lừa đảo quá :-w
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share