Moderator: Vic

fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Joined: April 29th, 2009, 2:17 pm

September 11th, 2009, 12:31 pm #11

bạn í là bạn Hạnh lớp tớ
bạn í hay ðá cầu ở ngoài vs tớ í, bạn kính hồng ðấy
Quote
Like
Share

loveu_forever_0393
Th?nh Vi?n
Joined: May 11th, 2009, 3:06 am

September 11th, 2009, 2:38 pm #12

PD là v xjh đẹp of t' dey', jêu wa' cơ
Quote
Like
Share

fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Joined: April 29th, 2009, 2:17 pm

September 11th, 2009, 3:07 pm #13

anh lại thế rồy ðấy
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

September 12th, 2009, 1:43 am #14

thế tớ gọi bạn hạnh là chị kính hồng nhé
Quote
Share

loveu_forever_0393
Th?nh Vi?n
Joined: May 11th, 2009, 3:06 am

September 12th, 2009, 2:48 am #15

hớ hớ, chj ak`? dk dey'
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

September 12th, 2009, 3:21 am #16

ơ
thế chị kính hồng là chồng bạn Phương Dung
thế gọi bạn Phương Dung là gì???
Quote
Share

loveu_forever_0393
Th?nh Vi?n
Joined: May 11th, 2009, 3:06 am

September 12th, 2009, 1:23 pm #17

thj` cứ goj là... bạn PD thôy
Quote
Like
Share

loveu_forever_0393
Th?nh Vi?n
Joined: May 11th, 2009, 3:06 am

September 12th, 2009, 1:24 pm #18

suy nghj nh` làm zè hả An? paj bjt' đơn giản nó đj chớ
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

September 12th, 2009, 3:01 pm #19

suy nghĩ thì mới chém được chứ...
tớ hỏi thế cũng chỉ để xác định giới tính của Hạnh và Dung thôi
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Quote
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

September 12th, 2009, 3:03 pm #20

ban BD lại có cả Les =))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share