Moderator: fergusinh_a4

Bo.kute9x
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: August 9th, 2009, 6:13 am

August 28th, 2010, 11:21 am #11

mun.s2 wrote:ơh! chị kon chưa xem new mo0n! có k ! sned chị vs :(
alo! e up rồi, chị vào box thất vộng đồng phục xem đi
http://vn.360plus.yahoo.com/Billy-Bo
1 con đường vốn hok thể đi sao vẫn cứ ngoan cố m? đi cho l?ng n?y rướm m?u?
[Phải đi chứ]
...... phải đi để bik ph?a sau hạnh ph?c c?n c? nỗi đau
.........phải đi để bik ph?a sau nụ cười c?n c? nước mắt
...........phải đi để bik ph?a sau sự hiện diện của 1 ng` c?n c? sự ra đi
..............phải đi để bik sau t?nh iu l? ch?c ph?c
.................phải đi để bik rồi l?ng ng` c?n c? thể bạc bẻo đến đ?u
....................cũng như phải đi để bik c? những ng` trong t?nh iu lu?n ko ngừng chờ đợi
nhưng ko phải chờ đợi ng?y ai đ? c? thể iu họ m? chờ ng?y họ c? thể ngừng iu ai đ?

Đ?i khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...

Đ?i khi ... con người ta cần bu?ng tay ... cần cho đi để rồi c? nhiều hơn ...

Đ?i khi ... con người ta cần kh?c ... kh?c thật lớn để rồi lại cười thật to ...

Đ?i khi ... con người ta cần 1 m?nh ... 1 m?nh để biết c? nhau l? quan trọng như thế n?o ...
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 28th, 2010, 12:14 pm #12

ớ nhật thựk ák! có new on k! chị chưa xem phần 2 đâu :-SS
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 28th, 2010, 12:14 pm #13

ớ nhật thựk ák! có new on k! chị chưa xem phần 2 đâu :-SS:|
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: March 4th, 2010, 11:27 pm

August 28th, 2010, 12:48 pm #14

mun.s2 wrote:ớ nhật thựk ák! có new on k! chị chưa xem phần 2 đâu :-SS:|
v1vn.com phim j cũng có, xem nét vô cùng
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 28th, 2010, 1:40 pm #15

ôtê men :X! chị toan flên you tube :)) nhah lại k vấp đĩa :))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 28th, 2010, 1:40 pm #16

oh mà bọn kia có kon àk! kái poster kia kìa
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: March 4th, 2010, 11:27 pm

August 28th, 2010, 1:43 pm #17

Youtube mờ lắm
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 28th, 2010, 1:45 pm #18

nhiêu fkái cũg đc mà! chị đag xem my girlfriend is gumiho
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share