Có Vấn đề Nhờ Mem XÃ HỘi Giúp đây

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

May 26th, 2009, 1:18 pm #1

Có bạn nào có thông tin về vấn đề này thì liên hệ với tớ càng sớm càng tốt!
Câu 1:tại sao nói ngay từ khi ra đời Đảng ta đã có đường lối chính trị đúng đắn
Câu 2:trình bày những thắng lợi quân sự có y' nghĩa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
Bạn nào trả lời dùm tớ càng sớm càng tốt nhé :(( :(( :(( :(
Quote
Like
Share

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

May 27th, 2009, 8:57 am #2

search trên google ấy
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

December 5th, 2010, 2:30 pm #3

KO CHO NHỜ ÐÂU
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share