Cmsn Ly Vi

Hãy cùng viết những lời chúc tốt đẹp nhất cho thành viên của mình trên diễn đàn này .

Moderator: fergusinh_a4

Cmsn Ly Vi

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

October 19th, 2009, 3:15 pm #1

Cmsn bạn Ly iêu quý naz'.
Mau ăn chóng lớn naz' Ly ui
Hpbd to Ly VI
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share