mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 30th, 2010, 12:56 am #41

sắp đên mấy đứa r đó :))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

August 30th, 2010, 8:21 am #42

ôi còn tận 1 năm nữa cơ, em vào báo danh trc', năm sau con như là quen r ý mà :))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 30th, 2010, 8:36 am #43

:)) mày thì quan mấy năm trc ýh! làm gì nữa :))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

August 30th, 2010, 8:42 am #44

e còn non và xanh lắm, đang hóa cáo thành tinh giống Mun thôi :))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 30th, 2010, 8:44 am #45

ta đẻ ra đã là tinh r! k kân ftu luyện :))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

August 30th, 2010, 8:48 am #46

:((, sao chị kinh thế, bố mẹ chị là cáo sẵn àk =))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 30th, 2010, 8:49 am #47

k! nhưg khi sinh ra chị đc ban cho kái phúk thành tinh luôn :))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

August 30th, 2010, 8:53 am #48

thế mới kinh, chị đc trời bạn phước :))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 30th, 2010, 9:00 am #49

hiếm ai đc như mìg :))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

August 30th, 2010, 9:04 am #50

em cũng sắp đc như chị r =))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share