Moderator: fergusinh_a4

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

June 17th, 2009, 8:23 am #11

:)) Haha! Đừng hâm mộ đường tăng các chj ak!!! ông ý đj tu ôy` moa`:)):)):))ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i
Quote
Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

June 17th, 2009, 8:55 am #12

nói chíh xác nà trết ồy
I GONNA BE A BAD BOY
Quote
Like
Share

lethuy1610
Ma mới
Joined: April 26th, 2009, 1:37 pm

June 19th, 2009, 4:25 pm #13

có mấy pjx T p0st r` mýh!!!! iu op nhứt
CH?N L? N?O CẤM NAM Y?U NỮ
PH?P LUẬT N?O CẤM NỮ Y?U NAM
M?NH LỰC N?O X?A TAN NIỀM THƯƠNG NHỚ
GIAI CẤP N?O PH? VỠ ĐƯỢC T?NH Y?U
Quote
Like
Share

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

June 21st, 2009, 7:27 am #14
ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i
Quote
Like
Share

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

June 21st, 2009, 7:32 am #15

[/IMG][/IMG]Mai~ mo*i' xong!!! =))ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

July 15th, 2009, 6:26 am #16

Chả thích anh này.
Thích anh đường tăng thôi
Trắng trẻo
Ăn vào vừa miệg, còn giúp trg` sinh bất lão
Chứ anh Kim bum ăn vào giải quyết đc gì mà post lắm thế =))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

July 19th, 2009, 4:38 am #17

xjnh wa' ay moa`ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i
Quote
Like
Share

linhngo82
Th?nh Vi?n
Joined: May 2nd, 2009, 12:05 pm

July 27th, 2009, 3:18 am #18

Mẹ õi ! Bộ hết chỗ rùi sao mà chỗ nào cũng tám nhãng cuội thế kia ??
Shim Changmin no.1 !
Quote
Like
Share