Moderator: fergusinh_a4

Jin_b4bY
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 3:04 am

April 29th, 2009, 6:23 am #11

em đính chính lại kâu trả lời nha, kja là kâu nói bất hủ trong phim "những nàng côg chúa nổi tiếng" fát sóng trên kênh VTV3 vào 22h kác tối từ thứ 2 đến thứ 6,mời quý vị và các bạn đón xem
chết, nhầm sang wảng káo :X
"đừng có bắn súng vào mặt hồ đang yên ả" :)) :X
Tiếp: hôm nay trời mưa tung tẩy chuẩn bị bỏ nhà :)) =))
chẳng hiểu mình chém zó kái j` nữa :))

Continue: tntntđtn :))
Tr?i tim chỉ l?m những g? n? nghĩ rằng n? cần phải l?m.
Khi n?o n? thật sự muốn loạn nhịp, n? sẽ loạn nhịp.
Chiều chuộng tr?i tim l? điều kh?n ngoan để n? kh?ng bị tổn thương.
D? ? tr? c?n vướng bận, h?y tạm để tr?i tim điều khiển.
Nh?t l? khi tim m?nh im tiếng, c? thể l?m j` ngo?i việc cứ để n? im tiếng...

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 29th, 2009, 6:32 am #12

Trà ngon trà ngon thật đúng trà ngon =))
Nghe như quảng cáo nữa í :))
Jin ơi mình đi quảng cáo đc đấy :X
Tiếp :mvcxrhcc :>
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Jin_b4bY
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 3:04 am

April 29th, 2009, 6:51 am #13

hớ hớ, sjs uj làm kái topic wảng káo bên box wảng cáo cho các bạn và các mặt hàng có nhu kầu được lăg-xê và nổi tiếng B). Sis em mình kiếm xiền sống wa ngày được đó :)) =))
mua vài chai xi-rô hay co-ca ? :)) =)) <Sự lựa chọn hoàn hảo :)) >
Tr?i tim ch&#7881; l?m nh&#7919;ng g? n? ngh&#297; r&#7857;ng n? c&#7847;n ph&#7843;i l?m.
Khi n?o n? th&#7853;t s&#7921; mu&#7889;n lo&#7841;n nh&#7883;p, n? s&#7869; lo&#7841;n nh&#7883;p.
Chi&#7873;u chu&#7897;ng tr?i tim l? &#273;i&#7873;u kh?n ngoan &#273;&#7875; n? kh?ng b&#7883; t&#7893;n th&#432;&#417;ng.
D? ? tr? c?n v&#432;&#7899;ng b&#7853;n, h?y t&#7841;m &#273;&#7875; tr?i tim &#273;i&#7873;u khi&#7875;n.
Nh?t l? khi tim m?nh im ti&#7871;ng, c? th&#7875; l?m j` ngo?i vi&#7879;c c&#7913; &#273;&#7875; n? im ti&#7871;ng...

Quote
Like
Share

Luca10a2
Th?nh Vi?n
Joined: April 28th, 2009, 1:32 am

April 29th, 2009, 8:26 am #14

mày, tao có kâu hay lem'
ccgcqskct
Các sis động não đê
&#8362; ?&#971;?&#261;?&#8362; ......?&#9679;I?m&#1740;? ?&#345;&#256;z?&#9679;?
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 29th, 2009, 8:27 am #15

Bó tay =))
Nghĩ ra đc nhiều cái có lí phết nhờ :))
Ùh hay hnào mình đi quảng cáo thuê đi, khối tiền :))
Đưa ra câu tiếp đi em êu :X
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 29th, 2009, 8:30 am #16

wrote:mày, tao có kâu hay lem'
ccgcqskct
Các sis động não đê
Có con gà chạy quanh sân kêu cục tác =))
Haha :))
Đúg ko em êu :X
Đxlcxđsđctcm \:d/
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Luca10a2
Th?nh Vi?n
Joined: April 28th, 2009, 1:32 am

April 29th, 2009, 9:04 am #17

:| chuẩn hok cần chỉnh chỉnh hok ccần sửa sử lại hỏg hìhì
Sis giỏi hen
kâu of sis là: đường xa lắm chạy xe đạp sợ đau chân thôi chịu muộn
&#8362; ?&#971;?&#261;?&#8362; ......?&#9679;I?m&#1740;? ?&#345;&#256;z?&#9679;?
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 29th, 2009, 9:38 am #18

Haha :))
Cái câu đó của sis là đã xấu lại còn xa đã si đa còn thích cho máu =))
Luca giải đc rồi sao ko đưa ra câu đố đi :X
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Jin_b4bY
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 3:04 am

April 29th, 2009, 9:44 am #19

@min: sjs làm lun kái topic nhận đặt hàng đơn wảng káo bên box wảng káo đj, em chuẩn bị sẵn sàng tác chiến òi :))
kon lu đâu òi ra tiếp kâu đố xem lào, để chị em tao kòn chém zó chớ :X
Tr?i tim ch&#7881; l?m nh&#7919;ng g? n? ngh&#297; r&#7857;ng n? c&#7847;n ph&#7843;i l?m.
Khi n?o n? th&#7853;t s&#7921; mu&#7889;n lo&#7841;n nh&#7883;p, n? s&#7869; lo&#7841;n nh&#7883;p.
Chi&#7873;u chu&#7897;ng tr?i tim l? &#273;i&#7873;u kh?n ngoan &#273;&#7875; n? kh?ng b&#7883; t&#7893;n th&#432;&#417;ng.
D? ? tr? c?n v&#432;&#7899;ng b&#7853;n, h?y t&#7841;m &#273;&#7875; tr?i tim &#273;i&#7873;u khi&#7875;n.
Nh?t l? khi tim m?nh im ti&#7871;ng, c? th&#7875; l?m j` ngo?i vi&#7879;c c&#7913; &#273;&#7875; n? im ti&#7871;ng...

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 29th, 2009, 9:58 am #20

mTrong là gì vậi em êu ;;)
đây ra câu đố nhé :X
ohcybsh :>
Đây, hãy đợi sis lập topic qảg cáo =))
Nhưng chắc gì các bạn í đã vào nhờ [-x
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share