[A5].Top_Diox
Th?nh Vi?n
Joined: January 2nd, 2010, 4:58 am

February 11th, 2010, 4:20 pm #21

ồ men. Hình như thằng đấy là chủ clan TraiPhôNhon thì phải. CLan đấu 3 trận thì thua 2 :))
<--- &#272;?y l? clan v? bi&#7875;u t&#432;&#7907;ng c&#7911;a l&#7899;p m?nh. B&#7841;n n?y c? nhu c&#7847;u v?o ho&#7863;c mu&#7889;n war th? pm nick chat vko0l_94 nh?
Quote
Like
Share