Cách Phát âm :d

Câu lạc bộ "ngại" ngữ. Đừng ngần ngại về trình độ ngoại ngữ của mình mà cùng vào vui chơi đi nào. Rock on!!! ^_^

Moderator: Vic

Cách Phát âm :d

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 16th, 2009, 2:36 am #1

Đọc tiếng Anh thì các âm cuối rất quan trong.Ví dụ như thêm ed đọc là t,d,....Nhưng khi mình nghe người Anh nói, các âm đó hầu như ko có,chỉ trừ khi nó ở cuối câu.Có phải như vậy ko các bạn?Hay họ đọc nhanh quá,mình không nghe được. Khi mình mà đọc có âm cuối thì thấy nó chậm chậm thế nào ấy?. Dưới đây sẽ là lời giải cho bạn:

*Cách đọc " ed " khi thêm vào sau động từ( ở thời quá khứ
a. Đọc là tờ nếu trước ed có c, f, k, p,x,s,sh ,ch
ví dụ: cooked, stopped, brushed, fixed, missed ...vv
b. đọc là id nếu trước có t hay d
ví dụ : wanted, separated, divided
c. đọc là đờ nếu sau các chữ cái khác
ví dụ played, opened... vv
( theo sách Trà Hùy - Vũ Văn Trà)
* Cách phát âm của -s/es sau động từ( khi ta chia theo thì hiện tại đơn)
- đọc là /s/ (xờ) khi đọc khép 2 hàm răng kết hợp với lưỡi để phát âm gió ra chứ ko đọc thành tiếng với những động từ kết thúc bằng /p, k, t, f /
ví dụ : cooks , stops , forgets , lets...
- đọc là /iz /( i dờ) với những động từ kết thúc là ch, sh, ss , z ,x, ge, ce,s
vd : wishes , changes( chên tri dờ ), finishes( phi nít shi dờ)
* đọc là /z/ ( dờ ) nếu động từ tận cùng là những chữ cái khác
ví dụ: masters, finds...
Lưu ý là : Cách viết này thực ra chỉ để dễ đọc chứ thực chất những chữ cái cuối được liệt kê ở trên là những chữ trong phiên âm( giống mục phiên âm trong từ điển ) may mắn thay phần lớn giống chữ cái tiếng việt của mình
Bởi vậy có những từ ko theo qui tắc trên để đọc :
ví dụ to laugh phiên âm là / la: f / --> chữ cuối trong từ phiên âm là f bởi vậy khi chia thành laughs thì-s đọc là /s/ chứ không đọc là /z / như theo qui tắc trên.
- hơn nữa những động từ bản thân nó kết thúc bằng chữ "e" khi đọc nó được coi là e câm , vì vậy ko tính đến sự có mặt của nó, chuyển sang chữ cái trước nó để tùy trường hợp mà đoc. ví dụ make khi chia thành makes thì coi như kết thúc bằng chữ k do đó đuôi-s đọc là /s/
( đoạn này mình ghi lại theo bài giảng của cô giáo trên lớp, nếu có gì chưa chính xác các bạn sửa giúp )
Mình nghĩ ban đầu bạn cứ đọc từ từ chậm chậm cũng đc cho hiểu cách đọc của từ, sau đó nghe băng đĩa xem thế nào, thường mình nghe thì thấy họ đọc nhanh nên đôi khi nghe nó khác, vả lại họ đọc còn nhấn nhá trọng âm
ví dụ mình nghe từ have, mình đọc từ từ thì là he vờ, còn nghe đĩa nghe thành hép(v)


Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 16th, 2009, 4:45 am #2

Pronunciation thì là kĩ nanưg quang trọng rồi

NHỊP ĐIỆU

Vấn đề chính của người nước ngoài học tiếng Anh gặp phải là sự khó khăn trong phát âm(pronunciation). Người ta có cảm giác là người Anh và người Mĩ thường nuốt một nửa từ. đó chính là do nhịp điệu ngôn ngữ.
Ví dụ:
Mary bought some clothes and then drank a cup of black coffee.
Những từ quan trọng:
Danh từ chung: (clothes, cup, coffee),
Động từ (bought, drank)
Tính từ (black) và phó từ (then).
Tất cả những từ đó mang thông tin, đó là từ thuộc từ vựng.
Ngoài ra những từ khác trong câu gọi là "từ thuộc ngữ pháp". Nó thiết lập mối quan hệ giữa những từ thuộc từ vựng. đó chính là những từ mà người nói tiếng Anh "nuốt".
Mạo từ (a, the…)
Giới từ (at, of…)
Liên từ (and, but…)
Đại từ nhân xưng (she, he…)
Trợ động từ (is, are, can, do, will…)
CHÚ Ý: những từ để hỏi (what, where, when, which, who, why, whose và how) được coi như những từ thuộc từ vựng và như vậy có trọng âm.

Nhịp điệu và trọng âm:
Những từ thuộc ngữ pháp hầu như không có trọng âm.
Những từ thuộc từ vựng, trừ những từ có một âm tiết, đều có trọng âm.

Thể yếu và thể mạnh:
Những từ thuộc ngữ pháp thay đổi cách phát âm tùy theo nó có trọng âm hay không có trọng âm.
Khi có trọng âm gọi là thể mạnh, khi không có trọng âm gọi là thể yếu. nói chung, thể yếu là thể thường xuyên hơn cả.
Nếu như bạn chỉ dùng thể mạnh thôi thì tiếng Anh sẽ thiếu tự nhiên nhưng người ta vẫn hiểu bạn. ngược lại, nếu bạn không cố làm quen với thể yếu thì bạn sẽ luôn không hiểu được người Anh.

Thí dụ với giới từ "for", thông thường trong mọi trường hợp, người ta sử dụng thể yếu [fơ].
Example: Beer for Tom, gin for me and whisky for you.
ở thể mạnh phát âm là [fo:], như là "four".
Thực ra chỉ có hai trường hợp người ta dùng thể mạnh:

Từ thuộc ngữ pháp nằm ở cuối câu:
Yes, it looks very nice, but what's it for?

Từ thuộc ngữ pháp có một tầm quan trọng đặc biệt trong câu, chẳng hạn như:
"wait for somebody" chứ không phải là "wait somebody"

Giới từ "and", nhịp điệu và thể yếu:
"And" là một từ thuộc ngữ pháp rất phổ biến và chắc các bạn có thói quen cho nó hình thức mạnh: [ænd]. Sự thật, hình thức mạnh rất ít khi dùng.
Hình thức yếu [n] hoặc chỉ [n]
Ví dụ: "…answer the phone and take the money…"
Bây giờ là một thí dụ của thể mạnh [æ'nd]
Did you see Peter and Dennis?
Actually, I saw Peter and Dennis.

Giới từ "but":
But hầu như được dùng ở thể yếu: [bơt]
But this is ridiculous.
I'm very sorry sir, but it's company policy.
Thể mạnh rất hiếm, là [b^t]
You promised you'd do it
Ah, but……(pause) I didn't say when

Trọng âm của những từ thuộc từ vựng
Đánh trọng âm đúng những từ tiếng Anh là điều rất quan trọng.
Sau đây là một vài thí dụ:
Một trong những cửa hàng lớn nổi tiếng ở London có tên là "Selfridges". Trọng âm ở âm tiết đầu. một sự hiểu lầm đã xảy ra như thế này:
I'm going to Selfridges = tôi sẽ đi Selfridges.
Nếu ta để trọng âm ở âm tiết thứ hai:
I'm going to sell fridges = tôi sẽ đi bán tủ lạnh.
Khi nghe ta nói, người Anh chủ yếu chắt lại những âm tiết có trọng âm. Nếu đặt nhầm trọng âm, người ta sẽ hiểu từ này sang từ khác.
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 16th, 2009, 5:06 am #3

Cảm ơn bạn đã đóng góp ^^
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 16th, 2009, 5:37 am #4

^^"

NHỊP ĐIỆU VÀ THỂ YẾU

Of
Hình thức yếu của of phát âm là [әv] hoặc thậm chí là [ә]
Thí dụ :
The rest of the Royals.
Hãy chú ‎ cách dùng của hình thức yếu được phản ánh trong chính tả của o'clock có nguồn gốc là of the clock, the hoàn toàn biến mất và of còn là o' [ә].
Thể mạnh của of là ['ov] . Phù hợp với qui luật đã được đề cập ở phần trên, người ta thấy cách phát âm này chủ yếu ở cuối câu
Thí dụ :
What on the earth was she thinking of.

Have và has
Hình thức chủ yếu của những từ này là [әv] và [әz]. tuy nhiên ở đầu câu người ta phát âm:
Thí dụ:
Have we got any Alka – Selter?
Hình thức mạnh là ['hæv] và ['hæz]
Thí dụ:
- You must have finished – yes, I have.
- George have gone – I know he has.
- I haven't seen Tony recently.

The
Có hai thể yếu:
Trước một phụ âm, người ta dùng: [ðə] và [ði]
Trước một phụ âm, người ta dùng [ðə]
Thí dụ:
It's provided by the firm.
Trước một nguyên âm, người ta dùng [ði]
Thí dụ:
You are not only the one I love.
Hình thức mạnh khá hiếm, là [ði:]
Thí dụ:
- I've just seen Paul Newman – The Paul Newman?
( Tôi vừa mới gặp Paul Newman – Ngôi sao Paul Newman ấy à? )

Must
Có hai hình thức yếu:
Thí dụ: Robert must make more effort
Trước một nguyên âm hoặc "h" người ta dùng [məst] và [ mәs]
Thí dụ :
You must only take one at a time.
Có hai hình thức mạnh :['m^st] và ['m^s].
Chú í khi MUST diễn tả một sự phán đoán về khả năng thì dùng hình thức mạnh.
Trước phụ âm (trừ "h"), người ta dùng ['m^s].
Thí dụ: That must be the instruction.
Trước một nguyên âm hoặc "h", người ta dùng ['m^st]. Thí dụ:
……you must have got the hinge upside down (ở đây [əv] ở thể yếu).
Ở hình thức phủ định người ta luôn dùng ['m^snt]
Thí dụ : You mustn't do that

CÂU CỦA TIẾNG ANH

ÂM TIẾT TRỌNG ÂM
I think the poor girl has the right to a bot of privacy. Trong số nhựng âm tiết có trọng âm, có một chữ ( chữ privacy ) mạnh hơn những âm tiết khác, đó là âm tiết giọng cao lên hơặc thấp xuống.

NGỮ ĐIỆU:
Chúng ta đã thấy giọng nói lên xuống bắt đầu từ âm tiwếg nhấn. nhịp điệu của giọng nói tạo nên cái mà người ta gọi là ngữ điệu. trong phần này, chúng ta nói tới cái có lẽ là đáng kể nhất trong ngữ điệu : Vị trí của âm tiết nhấn.
Bình thường âm tiết nhấn để ở từ cuối thuộc từ vị.
Thí dụ:
Perharps shi isn't very photoGEnic
I thought she'd be absolutely fanTAstic
Beauty is in the eye of the beHOLDer.
Tuy nhiên chúng ta thấy qui luật này không phải tuyệt đối.

Phát âm ed gồm ba loại:
[id] : khi động từ tận cùng bằng t, d
[ t ]: khi động từ tận cùng bằng [f], [k], [p], , [ts], ( đây không phải là chữ cái tận cùng mà là âm tận cùng, bất kì chữ cái nào có cách phát âm như trên
[ d]: các chữ còn lại
Cái này mình chỉ nhớ lại, không biết có đúng không.
Bạn nào có ‎ kiến hay thông tin gì thì nhớ nói cho mình nghe nhé, tại vì mình cũng không chắc là đúng hoàn toàn
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share

quanghh_mk
C? t?n tu?i
Joined: May 7th, 2009, 4:52 am

May 16th, 2009, 9:23 am #5

Hay
Quote
Like
Share

DreiiKam
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 1:24 pm

May 16th, 2009, 9:31 am #6

he he e pu chãm làm việc ghê ha
NARUTO

'n KAM
Quote
Like
Share

soiden2210
C? m?u mặt :)
Joined: May 13th, 2009, 9:32 am

May 16th, 2009, 9:31 am #7


Ui zo*`j o*j... Sao ma` la('m chu*~ the^'.........
;;) ;;) ;;) ;;)
Min gio?i tie^'ng Anh phe^'t nhe^?...

Toa`n tha^'y Topic cua? Min...

Quote
Like
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

May 16th, 2009, 1:58 pm #8

Ắc...Toàn cao thủ...Mình thấy buồn quá...Có ai nhận kèm thêm mình học tiếng anh với :( :( :( :( :( :( ( Tiếng Anh ngu quá ) :( :( :( :(( :(( :((
ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 16th, 2009, 2:15 pm #9

DreiiKam wrote: he he e pu chãm làm việc ghê ha
E mà lại :))
A Kam có làm mod k e xin adm
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 16th, 2009, 2:17 pm #10

@ a Quang : Thanks a ạh
@ a Sói : k phải giỏi ðâu, e là mod nên post n` bài thôi =]
@ a Devil : e mà giỏi giỏi e nhận r` ðấy :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share