Cần giải gấp!!!

Các môn tự nhiên: Toán Lý Hóa Sinh. Cách giải Bài tập, câu hỏi khó v.v.. mọi người cùng nhau trao đổi và học hỏi nhé!

Moderator: LuvJessica

Cần giải gấp!!!

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 19th, 2010, 3:01 pm #1

giải phương trình lượng giác: tan^2 x + cot x = 8cos^2 x
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

boss_2506
Th?nh Vi?n
Joined: March 1st, 2010, 3:21 pm

September 19th, 2010, 3:25 pm #2

đang nhờ thằng bạn giải hộ, nó pảo ra rồi, giờ là phải mất công đánh máy!
cuộc ?ời vốn kh?ng c?ng bằng
Quote
Like
Share

Joined: September 19th, 2010, 3:37 pm

September 19th, 2010, 4:13 pm #3

cuti_205 wrote:giải phương trình lượng giác: tan^2 x + cot x = 8cos^2 x
Bài này không khó đâu bạn ah!
Đề bài: (tanx)^2 + cotx =8.(cosx)^2 (ĐKXĐ: sin2x khác 0)
Ta có : cotx = 1/(tanx)
(cosx)^2 = 1/[1+(cosx)^2]
=>> PTTT: (tanx)^2 + 1/tanx=8/[1+(tanx)^2] =>> Pt bậc 2 quy đồng ta có pt bậc 5 rồi bạn tìm nghiệm.
<=>PT: (tanx)^5 + (tanx)^3 + (tanx)^2 - 8tanx + 1 =0
Mình ko tìm dc nghiệm nguyên của pt này ! Sorry nha ;)
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 20th, 2010, 4:32 am #4

tui làm đến pt bậc 5 rùi.kòn đằng sau ko bít giải típ
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

boss_2506
Th?nh Vi?n
Joined: March 1st, 2010, 3:21 pm

September 20th, 2010, 4:46 am #5

đặt ẩn rùi thử chia hóc le xem:D
cu&#7897;c ?&#7901;i v&#7889;n kh?ng c?ng b&#7857;ng
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 20th, 2010, 7:49 am #6

Ông giải thử xem nào.nói thế bố ai bít mà làm
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

Joined: September 19th, 2010, 3:37 pm

September 20th, 2010, 11:53 am #7

Ông Boss nói như đùa! Đã ko hiểu hoocle thì thôi lại cứ ra vẻ! Nếu muốn dùng hoocle thì mình phải biết 1 nghiệm của nó rồi mới dùng hoocle dc. Bây h chưa biết nghiệm thì dùng hoocle hơi khó. Tại mấy bài này thường thì ít ra nó phải có 1 nghiệm nguyên! ;) Bài này bạn lấy ở đâu vậy? CÔ Giáo đưa hay tự tìm trong sách? Mình đang thử tìm nghiệm nguyên nhưng mà chưa đc.
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 20th, 2010, 1:23 pm #8

Học sinh thầy tuấn thì có nhìu bài lém.thầy bảo bọn cán sự bộ môn làm đề đấy.DKM bọn cán sự
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

boss_2506
Th?nh Vi?n
Joined: March 1st, 2010, 3:21 pm

September 20th, 2010, 5:23 pm #9

ờ! tranh thủ spam tí. có sao k?:D
cu&#7897;c ?&#7901;i v&#7889;n kh?ng c?ng b&#7857;ng
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 22nd, 2010, 3:10 pm #10

ĐỀ NGHỊ KO SPAM, GIẢI ĐI PÀ KON
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share