Moderator: LuvJessica

missyou9x
La liếm tốt
Joined: August 20th, 2010, 2:15 am

September 23rd, 2010, 12:51 am #11

chac de bai sai rui
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 23rd, 2010, 9:39 am #12

Thầy Tuấn ra mà đòi sai áh??????????????????????????????ko giải được thì thui nhá xì pam vừa chứ
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: March 4th, 2010, 11:27 pm

September 23rd, 2010, 10:37 am #13

Thằng Hưng phốc ngu như bò ý
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 23rd, 2010, 4:37 pm #14

thế thì mày giải đi
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

missyou9x
La liếm tốt
Joined: August 20th, 2010, 2:15 am

September 24th, 2010, 1:21 am #15

ke ca bo thay tuan cung sai chu' chang pải thầy
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 24th, 2010, 2:00 am #16

DM KẬU ĐẤY.GIỎI THÌ LÀM MJE ĐI.ÉO FẢI NÓI THẾ
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share