Joined: May 11th, 2009, 11:54 pm

June 12th, 2009, 7:28 am #11

uc che!eo mun ng la.zo roai`post lung tung b-(
╚??m ??? kh?'? ??hj ???`j ?g??`j ?h?'? h?'?
╚??m ??? ߵ?`? ??hj Th?' Gj?'j d?j ?h??.....
╚??m ?hj ??h?'? khj ?g??`j ??? ?m kh?'?....
╚?V?` ?m ߵ?`? ??hj ?g??`j ?'? x? ?m.......
??????r??v?????v?????
Quote
Like
Share

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

June 12th, 2009, 7:52 am #12

SR! Tớ sẽ nhắc nhở a y'!
hjhj!
Moa` a y' ng0^c' :)) lắm chỉ noi' lN thui !!! H0k sao ðâu!!!ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i
Quote
Like
Share

Joined: June 5th, 2009, 1:32 am

June 14th, 2009, 6:12 am #13

SR vao` vie't linh tinh. nhung xin phep rui moa`. the ban chua doc ah`????
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

June 14th, 2009, 12:24 pm #14

Hớ hớ em có muốn tên em nãmf trog gia phả nàh anh ko
=)))))))))))))))
Post tiếp ði :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

June 14th, 2009, 1:12 pm #15

=)) =)) =)) vùng vẫy kjnh nhỉ!!!!!!!Tàn ðen tối nói cho trẻ kon nghe!!! :((
:)) :)) :)) :)) :)) :))ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i
Quote
Like
Share

Joined: May 25th, 2009, 4:20 pm

June 16th, 2009, 3:46 pm #16

Lau rui` to ko len chang bik ban nao` voi ban nao` ca? xung ten ho to' voi'.kull la aj the;
Sống trong To?n, chết v?i trong L?
Những tr?i tim thấy H?a kinh ho?ng
Đ?m mơ Văn lệ nhỏ hai h?ng
Ng?y Sử-Địa chập chờn ?m ảnh
Anh Văn, thức triền mi?n đ?m lạnh
Ngập đầu Sinh nhụt ch? anh h?ng
Th?m C?ng D?n điệp điệp tr?ng tr?ng
Gục l?n s?ch, qu?n đời mười bảy.

>"< ^_^ *_*
Quote
Like
Share

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

June 17th, 2009, 6:59 am #17

:)) To*' la` pan. cua? pan. moa` :( h0k bit to*' ak??????
baby_kute ne`!!!!!!! :( :( :(ADMIN: Y?u c&#7847;u ?&#7875; ch&#7919; k? nh&#7887; nh&#7887; th?i
Quote
Like
Share