devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

June 15th, 2009, 2:17 am #21

Trýờg Mỳnh Học ðỷnh Nhất Huyện Rồi
Ðứg Thứ 11 Hà Nội ðấy
:)) :)) :)) :))
Nể ÐY
ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

June 15th, 2009, 2:17 am #22


De giong' Gdragon chak van~ dc
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

June 15th, 2009, 5:46 am #23

ôy e r' nà iêu g_dragon,dù anh ế kóa kạo trọc
I GONNA BE A BAD BOY
Quote
Like
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

June 15th, 2009, 5:48 am #24

Ðể Nhý DRG ðy
:)) :)) :)) :))
ðầu quả Táo
ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

June 15th, 2009, 5:59 am #25

em thích ðầu trái ðào với cả tam mao
Quote
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

June 15th, 2009, 8:21 am #26

tìh hìh hết kấp 3 lại trở về vs nhữg kỏa tóc pốc lửa choa pà rà chóag :)) :))
I GONNA BE A BAD BOY
Quote
Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

June 15th, 2009, 10:37 am #27

mún kắt dior nhưg mai chưa đủ tuổi :(( :(( :(( :(( :((
hồi tr' nhỳn thếi 1 anh gần nhà đầu dior r' chuẩn
định mon men nàm kuen nhưg r' tiếc anh hok học mk sờ ku
I GONNA BE A BAD BOY
Quote
Like
Share

ngotran_b10
Ma mới
Joined: May 2nd, 2009, 3:16 am

June 20th, 2009, 2:58 am #28

t ko do dk m r zu` ak.
Quote
Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

June 23rd, 2009, 3:55 am #29

tke^" pao h may` d0*~ dc. ta0 cku*a
I GONNA BE A BAD BOY
Quote
Like
Share

ngotran_b10
Ma mới
Joined: May 2nd, 2009, 3:16 am

June 24th, 2009, 7:27 am #30

b-( b-( b-( b-( b-( b-( b-( nan?
Quote
Like
Share