Moderators: LuvJessica, ssl0v3

Forum rules
Imuzik </a></b>
<span class='desc'><span class='desc'><img src='http://truongton.net/forum/box/albumamnhac.jpg'alt='' border='0' /><span style='color:blue'><b> M4me

</span>

Mr.Vic
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 2:56 pm

August 9th, 2009, 7:11 am #2

:mk9: nghe cug được đó e. đc cái beat cũ nhưng mà hay ca? lyric thi` ý nghĩa :mk4: còn hát thj hem dc hay lém .Chúc pic e DK
..............one life............one dream..........
........one happiness....one love......^@^!!............
Quote
Like
Share


Mr.Vic
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 2:56 pm

August 9th, 2009, 9:47 am #4

e shre moi ljnk hem. ko noi gi` ak :mk10: fai? noi/ de cho pic dk ma vui ve? hon di chu bai` ne lau rui` nhung nghe lai cug hay :mk9: e nghe bai` nay chua :http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Kho ... W98AU.html ...nghe cug hay do/ =))
..............one life............one dream..........
........one happiness....one love......^@^!!............
Quote
Like
Share

lisses
Ma mới
Joined: August 4th, 2009, 10:58 am

August 9th, 2009, 11:01 am #5

:)) :)) :)) hạnh phúc vãi ... có cả một nhóm iu rap ở đêy =)) =))
<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/r.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/c.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/v.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/r.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/d.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/i.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a>
Quote
Like
Share

lisses
Ma mới
Joined: August 4th, 2009, 10:58 am

August 9th, 2009, 11:13 am #6

đêy là bái mới pots cho vui thôi vì cũng bt thui lyric hay phết http://h2c.vn/diendan/showthread.php?t=22224
<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/r.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/c.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/v.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/r.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/d.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/i.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a>
Quote
Like
Share

lisses
Ma mới
Joined: August 4th, 2009, 10:58 am

August 9th, 2009, 11:16 am #7

Còn đêy là Linhtuti :)) :)) kết bài dizz kyo của ông này :)) và đêy là bài khác cũng hay http://h2c.vn/diendan/showthread.php?t=22327
<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/r.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/c.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/n.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/v.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/r.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/d.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/i.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/45/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a>
Quote
Like
Share

h3odat
Th?nh Vi?n
Joined: August 5th, 2009, 3:15 am

August 9th, 2009, 11:47 am #8

nếu muốn nghe các bài rap trên 4rum các bạn hãy pót nhac len nha
&#9835; &#9834;&#4326;&#9829; J??? &#9829;&#4326; &#9834;&#9835;
Quote
Like
Share

Joined: August 6th, 2009, 1:32 pm

August 9th, 2009, 1:17 pm #9

moi nguoi aj co' bai` rap nao moi' hoac nghe hay hay thj` khj ghe' zvo^ da^y lam` on post vai` bai` cho tat ca cug` nghe nheo'!

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Pha ... WUZBE.html
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Gia ... W8W8E.html
Heo Dai. Pak' xung dep.
Quote
Like
Share

Mr.Vic
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 2:56 pm

August 10th, 2009, 7:44 am #10

http://www.rap.vn/diendan/showthread.ph ... 720...nghe dj cac e ... ;;) ;;) nghe djnh? cao nghe mun/ nhay? ljen`...mun hat/ ljen`.... nhat/ la baj` smoke of ljke y/ beat and lyrjc chuan?.....
..............one life............one dream..........
........one happiness....one love......^@^!!............
Quote
Like
Share