devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

May 29th, 2009, 8:18 am #31

Sak bạn nào kia...Nói thế ngang cắn vào ðít Nghĩa ah
ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Quote
Like
Share

Ga_Con_No1
Ma mới
Joined: May 23rd, 2009, 5:01 pm

May 30th, 2009, 12:25 pm #32

Lay. ho^n` chully du?ng` k0a che'm nhau dau the^' chu?' b-( b-( b-( b-( b-( b-( b-( b-( b-( b-( b-( b-( b-(

na`y nha ng ta xa^u' thi` ma(.c ke^. chu' dung` k0'a ma` :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

a(n do`n da^'y

Do^` do? ho?i
Quote
Like
Share

nguyentrongtien12a5
La liếm tốt
Joined: May 9th, 2009, 7:25 am

May 31st, 2009, 1:51 am #33

dở...dở....Hải dở....ý lộn..chully là ai khai ra mau...ngươi sẽ đc hưởng sự khoan hồng....hỵhy ..b-( :))
???????g?????ↅ??
Quote
Like
Share

Ga_Con_No1
Ma mới
Joined: May 23rd, 2009, 5:01 pm

June 4th, 2009, 1:41 pm #34

Ban. a^y' xinh lem' k0a mun' la`m wen k

nhung ma` pan. y' cao ho?n m` de^y'

m` ku' sang bd12 y' ai xinh nhu't la` pan. y'' :( :( :( :( :(

kakakakakakakaka
Quote
Like
Share

Joined: May 25th, 2009, 7:40 am

June 5th, 2009, 6:15 am #35

ầy dzà
quen rộng biết nhiều ghê cơ

*[M?O L?Ời]*
Quote
Like
Share

Ga_Con_No1
Ma mới
Joined: May 23rd, 2009, 5:01 pm

June 5th, 2009, 6:49 am #36

Hjhj k0a' wen bi't j da^u cho?' cha(ng? wa la` o^ng? trum` xa~ ho^i. den

thi` wen bit' thui

Dao. nay` k bit' bon. de^. tu? thi tho^' the^' nao` lo wa' :(( :(( :(( :(( :((

Quote
Like
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

June 5th, 2009, 7:26 am #37

Trùm như mày Thì chỉ thị cho đàn em kiểu Gì
Hả Nghĩa Lag


Trùm người ta Dùng ánh mắt ... :( :( :(
ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Quote
Like
Share

Joined: May 25th, 2009, 7:40 am

June 5th, 2009, 7:41 am #38

sao trùm dùng ánh mắt đc
toàn đeo kính dâm đen xì :)) :))

*[M?O L?Ời]*
Quote
Like
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

June 5th, 2009, 1:09 pm #39

Lúc bỏ kính ra ý chứ
Chỉ thị cho đàn em
Toàn trừng mắt là đàn em hiểu
Đây Nghĩa nhà ta
Đàn em nó lại hiểu sai

ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Quote
Like
Share

Joined: May 25th, 2009, 7:40 am

June 5th, 2009, 1:28 pm #40

thế thì chỉ còn nuớc ra hiệu = tay thoai

*[M?O L?Ời]*
Quote
Like
Share