A5 Anh Em Ta Show

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

May 15th, 2009, 12:22 pm #1

b-) Thử post ảnh lớp lên xem ðýợc ko nào
Quote
Like
Share

snow_queen_0812
Chuy?n Nghiệp
Joined: May 9th, 2009, 2:39 pm

May 15th, 2009, 12:44 pm #2

ảnh đâu sao ko thấy gì? sang lớp tớ mà xem kìa, sang đi rồi tớ sang xem lớp cậu :*
Quote
Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

May 15th, 2009, 12:45 pm #3

Chả biết nữa rõ ràng post rùi mờ ko thấy nó hiện gì cả :(( :((
Quote
Like
Share

snow_queen_0812
Chuy?n Nghiệp
Joined: May 9th, 2009, 2:39 pm

May 15th, 2009, 12:48 pm #4

mình cũng vừa mò ra cách post có cần tham khảo ko :-" :X b-)
Quote
Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

May 15th, 2009, 2:43 pm #5

Ừ hôm nào dạy tớ cái!Làm mãi ko được lúc nãy đang làm thì mất điện :(( :((
Quote
Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

May 15th, 2009, 3:15 pm #6

:run :)>- :)>- :run Há Há ðýợc 1 em rồi các bác õi vỗ tay khen em ði rùi em post típ
Quote
Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

May 15th, 2009, 3:52 pm #7

Sau đây là 1 sỗ bức hôm lớp mình đi tham wan :)>-
Mẹ Liên và các bon zai b-) (Ko biết con râu thía nào nhể =)) )
Tình củm chưa kìa :T
Khánh trắng đại ca của chúng ta :H
Máy chàng cóc =))

Wal cốt úp vỉa ồ zia ;;)
Cựu lớp trưởng đang hót :P
Phù mỏi tay quá :run Nhũn người rồi xuống làm gói mì đã b-)
Quote
Like
Share

sk0olo0ks
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 2:43 pm

May 16th, 2009, 11:11 am #8

to quá
nhìn dõ cả những nốt trên mặt


Ch?a sinh ra ta l?m con g?i
Để suốt đời gặt h?i đắng cay
0??????0...[I ♥ !v!??]...0??????0
Quote
Like
Share

sk0olo0ks
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 2:43 pm

May 16th, 2009, 11:14 am #9

chỉnh lại kich thýớc ði
up trên photobucket ak?


Ch?a sinh ra ta l?m con g?i
Để suốt đời gặt h?i đắng cay
0??????0...[I ♥ !v!??]...0??????0
Quote
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 16th, 2009, 2:14 pm #10

resize lại đi bạn ^^

xem nào,có nhìn thấy mấy gương mặt quen quen :))
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share