kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

June 6th, 2009, 8:19 am #11

b-( Nhý j y' thê' moa` xitin,xinh týõi
A co' nhâm` h0k
b-(ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i
Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

June 6th, 2009, 8:22 am #12

o thi dug the ma=))
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

nghja_chrjs
La liếm tốt
Joined: April 27th, 2009, 1:43 am

June 6th, 2009, 10:49 am #13

A4 ảnh đẹp rồi, sang cm cho ảnh A6 đê các bác
đời l? bể khổ....m? ch?ng sinh lại k biết bơi....amen :))
Quote
Like
Share

baby_kute_tam_tam
Th?nh Vi?n
Joined: May 17th, 2009, 9:35 am

June 6th, 2009, 8:17 pm #14

b-( b-( b-( H0k châp' nhận mjk` ghét A4 .Tõ' h0k bit :((


Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

June 11th, 2009, 3:03 am #15

ghet thi lam ji dc lop ng ta =))
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

CùiBắp
Ma mới
Joined: June 12th, 2009, 3:33 pm

June 13th, 2009, 6:45 am #16

Tính sang khối 10 la liếm tí nhưng tự nhiên anh cảm thấy sợ sợ kiểu gì ế
Ch?g ta k? thể ?ỡ ?c những ?ứa ngu bởi ch?ng n? qu? ??g v? c? t?nh chất nguy hiểm
Quote
Like
Share

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

June 14th, 2009, 1:19 pm #17

A sang la liếm A4 là rất đúng!!! :))
Kần nhjù ng` vao` bày tỏ ý kiêns cho A4 lớn đj!!! :))


b-( b-( b-( b-( b-(ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i
Quote
Like
Share

CùiBắp
Ma mới
Joined: June 12th, 2009, 3:33 pm

June 17th, 2009, 6:46 pm #18

xem xong topic thỳ anh hoàn toàn từ bỏ ý định la liếm ở kái đất A4 này rồy
Ch?g ta k? thể ?ỡ ?c những ?ứa ngu bởi ch?ng n? qu? ??g v? c? t?nh chất nguy hiểm
Quote
Like
Share

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

June 18th, 2009, 3:45 am #19

:)) Cũng bit' s0* ??? A4 co' j moa` fải s0* tan` .....ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i
Quote
Like
Share

z0z0_9x
Th?nh Vi?n
Joined: April 29th, 2009, 9:12 am

June 20th, 2009, 4:33 am #20

sợ bị ăn thịt hả?

- 4rum mới lập mọi người h?y tranh thủ spam, spam c?ng nh?u c?ng tốt
- khi adm mod chưa đủ tr?nh độ + EXP + time + sự kh?n ngoan h?y x?-pam
- SPAM cũng l? 1 phần đ?ng g?p x?y dựng c?i 4rum c?n non v? xanh n?y. H?y t?ch cực SPAM!
Quote
Like
Share