heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

May 9th, 2009, 11:20 am #12

ặc ặc.... Ban phuoganh_b10 để cái kí tự jì đầy. Mìh ko hiểu b-( b-(
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

nhokmxxm_kut3
Th?nh Vi?n
Joined: April 29th, 2009, 1:42 pm

May 15th, 2009, 1:58 am #13

á... mjk hok học b10 ðâu mjk học a6 nè...

H?n thật chậm... c?ời thật t??i... y?u thật ch?n th?nh...v?... THA THỨ THẬT NHANH...^^
Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

May 15th, 2009, 2:11 am #14

Bạn học A6 NTT ðúng ko. :)) :)) :))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

mr.zjzu
Ma mới
Joined: May 15th, 2009, 5:05 pm

May 16th, 2009, 7:41 am #15

Hello Viet. Va` Ngoc. Anh la ai the':-?? ma` coa' nguo`i ha^m mo^. za^y.:-??
Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

May 16th, 2009, 1:07 pm #16

2 bạn ý ngòi kùng 1 bạn. Đều học jỏi và tính hay nhắm. Tất nhiên là coá ng` hâm mộ zoài. Mà mr.zjzu là ai zậy. Cho bít danh tính đc hok??? :)) :))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

nhokmxxm_kut3
Th?nh Vi?n
Joined: April 29th, 2009, 1:42 pm

May 16th, 2009, 1:52 pm #17

mr zjzu là ai thế??

H?n thật chậm... c?ời thật t??i... y?u thật ch?n th?nh...v?... THA THỨ THẬT NHANH...^^
Quote
Like
Share

nhokmxxm_kut3
Th?nh Vi?n
Joined: April 29th, 2009, 1:42 pm

May 16th, 2009, 1:59 pm #18

sao biết mjk học ntt thế

H?n thật chậm... c?ời thật t??i... y?u thật ch?n th?nh...v?... THA THỨ THẬT NHANH...^^
Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

May 16th, 2009, 2:11 pm #19

Ðọc trong box A6 thây bảo bạn học NTT. Tên Phýõng là bạn kủa máy bạn học kấp 2 XP kũ ðung k nhỉ.
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Quote
Like
Share

fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Joined: April 29th, 2009, 2:17 pm

August 3rd, 2009, 2:51 pm #20

ðúg ðúg bạn tớ ðếy
Quote
Like
Share