26/3 Lớp Mình Bán Hàng J đây

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: 11:27 PM - Mar 04, 2010

3:22 AM - Mar 08, 2010 #1

Nghe nói 26/3 này trường mình sẽ tổ chức cắm trại đem,đốt lửa trại và bán ang tùy ý.lớp mình lựa chọn bán hàng j xin mọi người cho ý kiến

mk4 mk35 mk112
Quote
Like
Share


fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: 11:27 PM - Mar 04, 2010

11:47 AM - Mar 13, 2010 #3

bán luôn cả áo nữa nhỉ, quân khôn thì ai mua
:)) :)) :))
Quote
Like
Share

Joined: 3:13 PM - Mar 14, 2010

3:09 PM - Mar 23, 2010 #4

fergusinh_a4 wrote: Nghe nói 26/3 này trường mình sẽ tổ chức cắm trại đem,đốt lửa trại và bán ang tùy ý.lớp mình lựa chọn bán hàng j xin mọi người cho ý kiến

mk4 mk35 mk112
=)) sao kô mở tẩm quất ý, cho Sinh anh làm nhân viên chuyên nghiệp lun :))
Rimoka Tekachi
Quote
Like
Share

yeumytamnhattrendoi
Th?nh Vi?n
Joined: 12:13 AM - Sep 17, 2009

3:00 AM - Mar 24, 2010 #5

Kái tẩm quất này là lớp mình đưa ra ý kiến mà =))
Bán béc be rin ý =)) =))
Mỹ T?m - nơi tim em t?nh y?u bất tận......


Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: 11:27 PM - Mar 04, 2010

2:08 PM - Mar 25, 2010 #6

Vớ vẩn, ý kiến thằng Việt Anh là hay nhất :)) :)) :))
Quote
Like
Share

Joined: 3:13 PM - Mar 14, 2010

2:29 AM - Mar 29, 2010 #7

fergusinh_a4 wrote: Vớ vẩn, ý kiến thằng Việt Anh là hay nhất :)) :)) :))
ban' kaj' dey' G ko mua dc :))
Rimoka Tekachi
Quote
Like
Share