Moderator: Vic

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 24th, 2009, 5:43 am #11

k biết nữa :))

để bạn đi mò phân fphát âm về cho :))


đại khái là nso đọc y như kim từ điển :))
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 24th, 2009, 7:11 am #12

Ok :))
Mò đi rồi post nhanh nhá
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 24th, 2009, 1:36 pm #13

tìm đc mỗi từ này :
từ số 2 ấy :))

/ˌæn.tiˌdɪs.ɛsˌtæb.lɪʃ.mɛntˈɛː.ri.ənˌɪ.zm//


còn lại toàn là thuật ngữ ý khoa vs phẫu thuật nên tra trên Baamboo và Google nó k có :))

khốn vãi

mà Tiếng Anh thật là ba chấm, k thua j tiếng Việt
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 24th, 2009, 1:58 pm #14

Bị mất âm nhiều quá
Thế này thì tớ đọc cũng na ná rồi :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 28th, 2009, 10:20 am #15

cai tu cuoi toan gly voi ala >"< Amino axit >"< Petit nhin dien dau`
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 28th, 2009, 11:01 am #16

:))
Anh thử ðọc chýa =))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Sentry
Ma mới
Joined: May 28th, 2009, 8:06 am

May 29th, 2009, 4:02 pm #17

đọc 9 từ...cứ linh ta linh tinh, méo cả mồm
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

August 23rd, 2010, 9:52 am #18

post lên làm gì???đằng nào kũng ko đọc đc
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

August 24th, 2010, 2:57 pm #19

1 số đọc đc mà
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

August 27th, 2010, 1:30 pm #20

khiếp! m dân chơi quá min ạk! kiếm đâu ra thế :))
Ta l? b&#7841;k k&#7889;t tynh :"> :))
Quote
Like
Share