Bài tập cách điệu hóa động vật tiêu


Bài tập cách điệu hóa động vật tiêu

boss
Thành viên siêu cấp 2
boss
Thành viên siêu cấp 2
Joined: 08 Jul 2007, 06:46

02 Mar 2008, 08:43 #1

-Cách điệu hóa động vật từ những bài cách điệu theo tự nhiên đến cách điệu theo cấu trúc.
-Mỗi bài có 4 phần,mỗi phần là 1 yêu cầu khác nhau.
*Vẽ thực
*Cách điệu nét
*Cách điệu mảng
*Biểu trưng hóa.

<center>
Y!M: boss64boss
email: hoathat.info@gmail.com

</center>
Reply
Like

boss
Thành viên siêu cấp 2
boss
Thành viên siêu cấp 2
Joined: 08 Jul 2007, 06:46

02 Mar 2008, 08:45 #2


<center>
Y!M: boss64boss
email: hoathat.info@gmail.com

</center>
Reply
Like

boss
Thành viên siêu cấp 2
boss
Thành viên siêu cấp 2
Joined: 08 Jul 2007, 06:46

02 Mar 2008, 08:47 #3

Ngu&#7891;n nè:
http://mythuatvietnam.info/forum/nh-n-b ... 5.html?amp;
trong &#273;ó còn nhìu l&#7855;m!

Cái này do b&#7841;n Tu&#7845;n g&#7917;i link, mình gi&#7899;i thi&#7879;u l&#7841;i cho m&#7885;i ng&#432;&#7901;i tham kh&#7843;o!
<center>
Y!M: boss64boss
email: hoathat.info@gmail.com

</center>
Reply
Like