eNeMeE
Emperor's Retainer
Gender Undisclosed
Groups
Joined July 3rd, 2012, 9:56 am
Last active Yesterday, 10:41 pm
Total posts 1986 Search user’s posts
(0.06% of all posts / 0.87 posts per day)

Signature

Dynasty Warriors returning weapon/weapon wish list ->
[+] Spoiler
Wei
[+] Spoiler
Zhang He's Claws. (Good Job Koei)
Xiahou Yuan's Bow and Rod.
Zhen Ji's Flute.
Cao Ren's Spiked Shield.
Cao Pi's Double Jian.
Cai Wenji's Harp.
Wang Yi's Emeici. (Good Job Koei)
Guo Jia's Orb and Scepter.
Yue Jin's Hook Blades.
Xun Yu's Formation Wand.
Cao Xiu given an Ice Bow.
Wu
[+] Spoiler
Gan Ning given River Sword or an Anchor.
Sun Ce's Tonfa's.
Da Qiao's Pugil Sticks.
Zhou Tai's Scabbard Sword.
Ling Tong's Three Section Staff.
Ding Feng's Giant Chakram.
Zhu Ran's Fire Bow.
Shu
[+] Spoiler
Zhang Fei's Viper Blade.
Huang Zhong's Bow.
Yue Ying's Arm Bow.
Ma Dai's Paint Brush.
Guan Suo's Saba-tons.
Bao Sanniang's Yo-Yo.
Xu Shu's Sword and Dagger. (Good Job Koei)
Guan Yinping's Two Flail Mace.
Fa Zheng's Weapon Cloth.
Jian Yong given the Bench.
Jin
[+] Spoiler
Deng Ai's Lance.
Zhang Chunhua's Wired Claws.
Jia Chong's Throwing Axes.
Wen Yang's Javelin.
Baton give to a character.
Horsehair Whip given to a character.
Other
[+] Spoiler
Zuo Ci' Cards.
Lu Lingqi's Cross Pike.
Chen Gong's Scroll.
Newbies I would like to see ->
[+] Spoiler
Wei
[+] Spoiler
Wen Pin
Wu
[+] Spoiler
Gu Yong, Zhuge Jing
Shu
[+] Spoiler
Yi Ji, Jian Yong, Liao Hua, Ma Yunlu, Wang Ping, Zhang Ni, Zhang Yi
Jin
[+] Spoiler
Hu Fen, Hu Lie, Pang Hui, Sun Li, Chen Qian, Chen Tai, Wang Ji, Sima Zhou, Lady Zhuge (Sima Zhou's wife), Yang Hu, Du Yu, Wang Jun
Others
[+] Spoiler
Gao Shun, Zhang Ren, Pan Lin, Guan Lu, Liu Biao, Liu Zhang